lijnen website

Counseling

Met counseling helpt Body2Mind je om specifieke problemen op te lossen. We zoeken antwoord op je vragen, helpen je om doelen te formuleren en stimuleren je om actie te ondernemen om die doelen te bereiken. Zo proberen we samen zicht te krijgen op blokkades die je persoonlijke groei en ontwikkeling belemmeren. Door herkenning en erkenning, begrip en acceptatie zul je leren om anders naar je problemen te kijken, waardoor er ruimte ontstaat voor oplossingen.